K I M O - S O F T

Az APEH (NAV) állásfoglalása szerint általánosságban elmondható, hogy nem kell szerepeltetni a bizonylaton a nyújtott szolgáltatás statisztikai besorolási számát, vagy az értékesített termék vámtarifaszámát. A számla kibocsátója, azonban saját döntése alapján továbbra is szerepeltetheti ezeket az azonosítókat a számlán.

A NAV (APEH) egyértelmű állásfoglalása szerint a vtsz (vámtarifaszám), illetve szj (szolgáltatási jegyzék szám) számokat a számlákon már nem kell feltüntetni, de a teszor (tevékenységek és szolgáltatások országos jegyzéke) számokat sem kötelező. Tudni kell, hogy a vtsz és szj már megszűnt, ezek hatályon kívül lettek helyezve, azonban a számla kötelező adattartalmára vonatkozó jogszabály még erre hivatkozik. Bizonyos speciális jogszabályok a teáor feltüntetését írhatják elő. Mivel a törvényi megfogalmazás nem egyértelmű és néhol ellentmondó, ezért számlázó programunk lehetőséget biztosít ezen adatok feltüntetésére, de nem kötelező azt megadni.

http://apeh.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/szj_teszor.html?query=teszor

Az SZJ-szám és a TESZOR-kód szerepe a számlázásban:

[Áfatörvény 169. § f) pont, Art. 176. § (13) bekezdés c) pont]

-CIM-Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 169. § f) pontjának 2008. május elsejétől hatályos rendelkezése alapján a számla kötelező adattartalma – többek között – az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vámtarifa szám (továbbiakban: vtsz.), illetőleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott Szolgáltatások Jegyzéke (továbbiakban: SZJ) szerinti besorolása.

Ennek megfelelően a számlán a terméket beazonosító vtsz., valamint a szolgáltatást beazonosító SZJ szám feltüntetése akkor sem kötelező (az a számlakibocsátó választásától függ), ha azokra az áfatörvény kifejezetten hivatkozik. (Természetszerűleg, amennyiben az adóalany kívánja, illetve a partnerével ebben megegyeztek, feltüntetheti ezt az adatot, hiszen annak a felek között számos esetben jelentősége lehet.)

A 4/2010. (IV.21.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékéről szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon kívül helyezéséről szól. A közlemény a közzététele napján – 2010. április 21-én – lépett hatályba. E szerint – összhangban a 451/2008/EK rendelet előírásaival – a Belföldi Termékosztályozást és a Szolgáltatások Jegyzékét felváltja a közösségi szinten egységesített Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (TESZOR).

Az SZJ hatályon kívül helyezésének azonban az áfatörvény által hivatkozott SZJ számok tekintetében nincs jelentősége. Ugyanis az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 176. § (13) bekezdés c) pontja szerint az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a KSH Szolgáltatások Jegyzékének 2002.09.30. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg. (Az Art. hivatkozott rendelkezése nem csak az áfatörvényben SZJ hivatkozással meghatározott szolgáltatásokra vonatkozik, hanem – a jövedéki adón kívül – valamennyi adótörvény alkalmazásában irányadó.)

Az Art. előzőek szerinti állapotrögzítő rendelkezéséből következően a 4/2010. (IV.21.) KSH közleményben foglaltaknak az áfatörvény alkalmazásában nincs jelentősége. A KSH a számla adattartalmát nem írja/írhatja elő. Ennek megfelelően az áfatörvény alapján sem a TESZOR, sem az SZJ szám szerepeltetése nem kötelező eleme a számlának. Tekintve, hogy az áfatörvény egyes SZJ számokra való hivatkozást tartalmaz, az adókötelezettség teljesítését az SZJ szám számlán való szerepeltetése elősegítheti, azt az adózó a saját döntése alapján a számlán szerepeltetheti.

KiMo-Soft Kft